LEASINGODAWCA WYPOWIEDZIAŁ CI UMOWĘ LEASINGU I CHCE ODEBRAĆ CI PRZEDMIOT LEASINGU?

Wypowiedzenie leasingobiorcy umowy leasingu przez leasingodawcę skutkuje odebraniem przedmiotu leasingu.

Leasingodawca odbierając sprzęt przedsiębiorcom/rolnikom pozbawia ich dalszej możliwości prowadzenia działalności zarobkowej co może prowadzić w konsekwencji do utraty firmy/gospodarstwa.

W wielu przypadkach odebranie leasingobiorcy przez leasingodawcę przedmiotu leasingu pomimo wypowiedzianej umowy leasingu jest działaniem bezprawnym. Leasingodawcy często wykorzystują swoją pozycję na rynku stosując w umowach z klientami zapisy niedopuszczalne przez prawo. Klienci nieświadomi swoich praw często godzą się na spełnianie wszystkich postanowień wynikających z podpisanej umowy. Nie zdają oni sobie sprawy z tego, że leasingodawca często egzekwuje postanowienia takiej umowy bez żadnej podstawy prawnej.

Jeżeli wypowiedziano Ci umowę leasingu lub leasingodawca grozi Ci wypowiedzeniem takiej umowy skontaktuj się z nami.

Zajmujemy się dogłębną analizą umów leasingu oraz obroną praw leasingobiorców. Skutecznie bronimy przedmiotu leasingu przed windykacją.