RESTRUKTURYZACJA- RATUNEK DLA FIRM BORYKAJĄCYCH SIĘ Z PROBLEMAMI FINANSOWYMI

Zespół naszych doświadczonych doradców biznesowych i prawników skutecznie pomaga zadłużonym firmom i przedsiębiorcom odpowiadając na potrzeby dzisiejszego świata biznesu.

Czym jest restrukturyzacja firmy?

Jest to szereg działań mających na celu zwiększenie efektywności firmy przy wykorzystaniu zasobów jakie ona posiada oraz działań służących poprawie pozycji firmy na rynku. Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika.

Wyróżniamy następujące rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych:

– postępowanie o zatwierdzenie układu
– przyspieszone postępowanie układowe
– postępowanie układowe
– postępowanie sanacyjne

Które postępowanie wybrać?

W celu wyboru właściwego postępowania restrukturyzacyjnego konieczna jest dogłębna analiza sytuacji danego przedsiębiorstwa. Nasi doradcy z zakresu prawa i ekonomi wskażą Ci jaka procedura jest najkorzystniejsza dla Twojej firmy.

Co to jest plan restrukturyzacyjny?

Kluczowe znaczenie w działaniach naprawczych firmy ma dobry plan restrukturyzacyjny. Jest to dokument o charakterze biznesplanu przedstawiający proces naprawczy zadłużonego przedsiębiorstwa, dzięki któremu wierzyciele mogą ocenić możliwości wykonania układu. Warto powierzyć sporządzenie takiego planu specjalistom żeby uniknąć błędów rzutujących na dalszym funkcjonowaniu firmy.

Jakie są korzyści wynikające z restrukturyzacji?

– ochronisz majątek firmy oraz swój prywatny majątek
– otrzymasz ochronę przed windykacją oraz egzekucją komorniczą
– zyskasz możliwość spłat zobowiązań dostosowanych do obecnych możliwości Twojej firmy
– nie stracisz kluczowych dla Twojej firmy kontrahentów
– możesz odbudować swoją pozycję rynkową