Czym jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka ma na celu umorzenie części lub całości długów osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej. Polega na przeprowadzeniu przez sąd postępowania upadłościowego, w wyniku którego zostaje ogłoszona upadłość.

Jakie są korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej?

– umorzenie całości lub części długów niewypłacalnego konsumenta
– zawieszenie postępowań windykacyjnych, sądowych, przedsądowych oraz egzekucyjnych toczonych przeciwko upadłemu
– zatrzymanie naliczania odsetek od zobowiązań
– zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych upadłego
– niski koszt ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Do kogo skierowane są nasze usługi?

Do osób fizycznych, które z różnych powodów (np. utrata pracy, ciężka choroba, rozwód, uzależnienie od hazardu, zaciąganie kredytów, chwilówek) popadły w długi.

Co wschodzi w zakres naszych usług?

– Dogłębna analiza Twojej sytuacji prawno-finansowej
– Przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
– Reprezentowanie Ciebie przed sądem oraz w kontaktach z wierzycielami
– Udzielamy Ci pomocy prawnej na każdym etapie postępowania upadłościowego

POMOŻEMY CI UWOLNIĆ SIĘ OD DŁUGÓW
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI